Tlakové zkoušky kanalizace

Provádíme tlakové zkoušky kanalizace špičkovým přístrojem od firmy IBOS.

Ve spojení s kamerovou zkouškou získáte měřením tlakových zkoušek jistotu o správném provedení výstavby kanalizace. Lze provádět i lokální měření, např. změřit každý spoj v úseku kanalizace samostatně a tím lokalizovat přesně závadové místo. Protokoly jsou v tištěné, přehledné podobě ihned k dispozici.

Jako doplňek je možné použít generátor kouře.

Přístroj pomocí kapaliny používané k výrobě kouře (na bázi vody) vytváří hustý dým, bílou mlhu, která je ideální pro hledání vadných nebo nelegálních přípojek do kanalizace.

Pomocí přirozeného komínového efektu je kouř vtahován z kanalizace směrem ven odvětráváním přípojky, dešťovým svodem nebo jiným zakončením.

Přípojka nemusí být napojená přímo do šachty, toto zařízení je možné použít i v případě napojení přípojky přímo na úsek hlavní kanalizace.

Výhody použité technologie

  • ověření bezchybné výstavby kanalizace
  • výsledky měření v tištěné podobě s protokoly o měření ihned k dispozici
  • grafické znázornění průběhu zkoušky