Čištění vysokotlakým vodním paprskem

Možnosti využití v praxi

Stavebnictví

 • otryskávání poškozeného betonu
 • otryskávání betonových podlah
 • čištění fasád z betonu, mramoru, žuly apod.
 • odstraňování omítek, nátěrů apod.
 • odstraňování graffiti
 • čištění betonárek, domíchávačů, apod...
 • historické stavby, výškové stavby, mosty, obytné budovy

Chemický průmysl

 • čištění výměníků tepla
 • čištění potrubí z vnitřní a venkovní strany
 • čištění reaktorů, sudů, nádrží
 • čištění armatur
 • čištění ve výbušném prostředí

Služby pro města a obce

 • čištění kašen, pomníků

Strojírenství

 • čištění výměníků tepla
 • čištění roštů
 • čištění žlabů, lamel
 • odstraňování okují

Komunální oblast

 • čištění starých a nežádoucích nátěrů
 • čištění nátěrů a vodorovných značení na cestách
 • čištění graffiti

Potravinářství

 • čištění žlabů
 • čištění dopravníků
 • čištění van, nádržní, sudů apod.
 • čištění vzduchových systémů, potrubí a chladících systémů

Papírenský průmysl

 • čištění válcovacích stolic
 • čištění válců
 • čištění dopravníků
 • čištění výměníků tepla, chladičů apod.

Farmacie

 • čištění i nejtvrdších inkrustů s možností dezinfekce

Doprava

 • čištění letištních ploch
 • čištění cisteren automobilových, železničních i lodních
 • čištění podvozku strojů a zařízení, těžké stavební mechanizace