Kombinace vozidel při uzavírkách

Při těchto pracích, které vyžadují rychlé a efektivní řešení, se používají různé kombinace vozidel. Pro účinnější vytěžení usazeného sedimentu v kanalizaci je možné kombinovat sacokanalizační vozidlo se sacím bagrem a při nasazení dvou a více sacokanalizačních vozidel probíhá čištění časově a výsledkově daleko efektivněji než při použití jediného vozidla.

Příklad spolupráce vozidel

KAISER MERCEDES - BENZ ACTROS s recyklací vody a sací bagr GapVax 9000 v ADR provedení - při čištění velkoprofilové kanalizace je využito součtu kapacit obou cisteren vozidel a odsátí sedimentu je daleko rychlejší než u samostatného vozidla. A naopak lze využít výborných sacích výkonů například při čištění záchytných jímek.

HELLMERS Ölmaister - mobilní odlučovač ropných látek a Hellmers Wassermeister MAN s recyklací vody - při čištění mycí rampy.

Kombinace sacokanalizačních vozidel s inspekční kamerou při nočních odstávkách, kdy je potřebné provést rychlé a efektivní vyčištění a zmonitorování kanalizace.

Při specifických pracích (např. čištění velkých ploch a nádrží) se používá kombinace například sacích bagrů.

Při realizaci prací velkého rozsahu v co nejkratším časovém termínu jsme schopni nasadit veškerou naši techniku na včasné splnění zadaných úkolů.

Výhody použité technologie

  • možnost rychlého nasazení různých výše uvedených kombinací vozidel
  • čištění silně zanesených velkoprofilových kanalizací ve velkých vzdálenostech a v krátkém čase