Čištění kanalizace

Pomocí vozidel na čištění kanalizace jsme schopni vyčistit kanalizační potrubí jakéhokoli průměru bez rozdílu stupně zanešení.

Ve výbavě vozu jsou kromě sady vysokotlakých trysek k dispozici řetězové a hydromechanické řezače kořenů. Tímto vybavením lze docílit obnovení původních profilů potrubí (odstranění kořenového systému, betonových a epoxidových vyvřelin v hrdlech apod.).

Cisterna je rozdělena na dvě části. Přední část slouží pro čistou vodu k zásobování vysokotlakého čerpadla. V zadní části je kalová komora k ukládání nasátých sedimentů. Stálý přísun čistě přefiltrované vody z kalové komory do přední části je zajištěn recyklací typu Wassermeister.

Recyklace Wassermeister je kontinuální čtyřstupňová úprava vody, dlouhodobě osvědčená v českých podmínkách, která v porovnání s běžnými kombinovanými vozy vykazuje až několikanásobně vyšší pracovní výkon soupravy. Výhodou je, že odpadají časové ztráty při dovozu vody.  

Výhody použité technologie

  • vysoký sací výkon
  • výkoné vysokotlaké čerpadla (čisticí účinek)
  • vyčištění kanalizace v krátkém čase