Lokální opravy potrubí

V případě potřeby lokální bezvýkopové opravy potrubí, např. v návaznosti na zjištění závady kamerovou nebo tlakovou zkouškou, disponujeme zařízením, které je určeno pro tyto účely. Lze použít při netěsnostech ve spojích, průrazech potrubí, na praskliny a při dalších mechanických poškozeních.

Výhody použité technologie

  • bezvýkopová technologie
  • ušetří náklady za výkopové práce a opravy komunikací
  • malá časová náročnost