Sací bagr – odsávání a foukání materiálů

Sacím bagrem je možné sát prakticky veškerý materiál (pevný, sypký, kapalný), který projde sací hadicí (až DN 250). Tyto stroje umožňují sání i z extrémních hloubek. Nasátý materiál lze vysypat do kontejneru nebo vyfoukat až do výšky 100 m.

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=06Sz5_AjJV4

https://www.youtube.com/watch?v=TcknoOq8E68

Příklady využití sacího bagru:

Využití ve stavebnictví, sanačních pracech,  atd.

 • Odkrývání plynových, vodovodních potrubí a komunikačních vedení
 • Budování příkopů u stávajících potrubí
 • Budování a sanace studní, odkrývání hydrantů
 • Odsávání naplaveného bahna po povodních
 • Nasávání sypkých materiálů, stavební suti
 • Foukání sypkých materiálů až do výšky 100m (písek, štěrk apod.)
 • Odkrývání základů, obvodových stěn, tanků
 • Sanace plochých střech, sanace a prohlubování sklepů
 • Nasávání kontaminovaných zemin
 • Čistění příkopů, krajnic a středových pásů
 • Odsávání makadamu z kolejišť
 • Čistění silničních vpustí

Využití v průmyslu

 • čištění fermentorů bioplynových stanic
 • Čistění filtračních zařízení, vysokých pecí
 • Vyprazdňování kotlů, bunkrů, sil
 • Odsávání při frézování komínů

Využití pro obce

 • Výměna písku na hřištích a sportovištích
 • Sanace stromů, kořenových systémů bez poškození
 • Vysávání kalů, např. z rybníků a propustků