Monitorování kanalizace a inženýrských sítí

Monitoring se používá ke zjištění skutečného stavu kanalizačních sítí. Rovněž při kolaudacích a přejímkách nových staveb v dnešní době TV kamera své nezastupitelné místo.

Pro monitorování kanalizace používáme nejmodernější techniku s různou

Kamera IBAK Panoramo, která disponuje dvěma digitálními přístroji s vysokým rozlišením, umístěnými vpředu a vzadu. 

Objektiv každého digitálního fotoaparátu je vybaven speciální optikou s polokulovým obrazem s úhlem otevření 185 °. Při pohybu kamery potrubím se dostává do zorného pole objektivů prakticky celý trubní systém se všemi detaily. Na základě přesného měření vzdálenosti lze potom následně sestavit obraz předního a zadního fotoaparátu do styčné plochy obou záběrů. Pomocí softwaru je možné oba polokulové obrazy spojit do jednoho kulového sférického obrazu, který poskytne pozorovateli veškeré potřebné údaje.

Výhody použité technologie

 • Automatické zaznamenání všech informací
 • Perspektivní zobrazení kulového obrazu (2 x 180°) s umělým horizontem a možností vyklápění a otáčení
 • Dvourozměrné zobrazení rozvinutého potrubí s možností odečítání rozměrů
 • Možnost uložení až 1880 m záznamu
 • Možnost zálohování 3D – záznamu se všemi informacemi v digitální podobě
 • Velká monitorovací rychlost 35 cm/s (frekventované silnice, křižovatky)
 • Dostupnost kamery 500 m
 • Měření spádu potrubí
 • Měření ovality potrubí
 • Měření velikosti trhlin
 • Měření průměru kanalizačních přípojek