Čištění septiků a žump

Zajišťujeme odsávání a odvoz odpadní vody ze septiků, domácích ČOV a žump u rodinných domů a firem. V případě domovních čistíren je možný i dovoz aktivního kalu pro zajištění funkčnosti ČOV.

Naší technikou jsme schopni vyvézt jímku až ve vzdálenosti 70 m od vozidla a to včetně vyčištění tlakovou vodou. Každá cisterna disponuje nádrží na čistou vodu a vysokotlakým čerpadlem, proto je možné popřípadě vyčistit ucpaný přítok do jímky.

Neodsáváme pouze vodu, ale odsajeme i hustý sediment na dně septiku.

Provádíme i čištění a desinfekci jímky pro budoucí použití jako zásobárnu na dešťovou vodu.

Disponujeme cisternami o objemu 8m3, 12m3, 13m3 a v případě použití cisternové vlečky i 26m3 na jedno přistavení vozidla.