Čištění bioplynových stanic

Disponujeme sacími bagry s velkým výkonem, které se výborně osvědčily při čištění bioplynových fermentorů, fermentačních vaků a uskladňovacích jímek.

Pokud je to technicky možné, používáme také strojní mechanizaci ve formě různých malých nakladačů a bagrů, které sediment přihrnují k sací hadici.

Disponujeme také dýchací technikou pro naše pracovníky a proto jsme schopni provádět havarijní čištění i bez dostatečného odvětrání.

Sací bagr je schopen nasátý sediment vytlačit do cisterny, která ho odváží.

Při odsávání používáme sací hadici o průměru DN 200 a potřebné délky.

V případě, že sací bagr odsává sediment, který přihrnuje nakladač a dále ho přepouští do přistavené cisterny, je schopný takto odsát až 300 m3 za směnu.