Sací bagr Cappellotto Cap-Bora

Silniční sací bagr Cap-Bora je nejvýkonnější sací stroj v našem vozovém parku, disponuje sacím výkonem 13000 m³/hod při 90% vakuu. Vozidlo je vybaveno hydraulickým ramenem se sasí hadicí DN 250.Nádstavba je postavena na podvozku Scania 8x4. Kalový objem cisterny je 12 m³. Při vyprazdňování lze cisternu zdvihnout o 2 m a vysypat vytěžený materiál do kontejneru.

Sací bagr se používá všude tam, kde je ekonomické využití, kde je vysoké riziko
poškození produktovodů, kabelů použitím klasického výkopu nebo s ohledem na životní prostředí.
Umožňuje výkopovou činnost v blízkosti kořenového systému bez poškození.

Příklady využití sacího bagru:

Využití ve stavebnictví, sanačních pracech,  atd.

 • Odkrývání plynových, vodovodních potrubí a komunikačních vedení
 • Budování příkopů u stávajících potrubí
 • Budování a sanace studní, odkrývání hydrantů
 • Odsávání naplaveného bahna po povodních
 • Nasávání sypkých materiálů, stavební suti
 • Odkrývání základů, obvodových stěn, tanků
 • Sanace plochých střech, sanace a prohlubování sklepů
 • Nasávání kontaminovaných zemin
 • Čistění příkopů, krajnic a středových pásů
 • Odsávání makadamu z kolejišť
 • Čistění silničních vpustí

Využití v průmyslu

 • Sání azbestu, výbušného prachu
 • Čistění filtračních zařízení, vysokých pecí
 • Vyprazdňování kotlů, bunkrů, sil
 • Odsávání při frézování komínů

Využití pro obce

 • Výměna písku na hřištích a sportovištích
 • Sanace stromů, kořenových systémů bez poškození
 • Vysávání kalů, např. z rybníků a propustků

Výhody použité technologie:

 • sací výkon 13000 m/hod při 90% vakuu.
 • průměr sací hadice DN 250
 • možnost sání z velkých vzdáleností (až 300m)
 • výtlak nasátého materiálu do výšky až 60 m
 • sání pod vodou
 • suché sání
 • možnost sání i uhelného výbušného prachu
 • možnost vysypávání do kontejneru
 • vysokotlaké vodní čerpadlo

Veškerá technika

obraťte se na odborníky, jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout ty nejlepší služby.