Mobilní odlučovač ropných látek

Dosud se musel celý obsah zařízení znečištěného ropnými látkami vyvážet a následně složitě likvidovat. To bylo samozřejmě spojeno se zvýšenými náklady a časovými ztrátami.
Na základě těchto zkušeností pořídila firma SEZAKO Prostějov s.r.o. kombinované vozidlo Ölmaister v provedení ADR. Toto zařízení umí odloučit ropné látky od vody. Tato voda se používá k zprovoznění (zavodnění) lapolu po čištění. Množství likvidovaného odpadu je proto minimální a proto se minimalizuje i cena.

Výhody použité technologie:

  • High-Tech-elektronika ke kontrole kvality vypouštěné odpadní vody redukuje
  • minimální množství likvidovaných odpadů
  • omezení neracionálních transportů
  • úspora vody k novému naplnění odlučovačů
  • celková redukce provozních nákladů
  • variabilní nasazení při ropných haváriích
  • Ölmaister je značným přínosem pro řešení dosavadních ekologických problémů
  • všude tam, kde se objevují směsi vody a ropných látek

Veškerá technika

obraťte se na odborníky, jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout ty nejlepší služby.